Wat is ViSense?

Waarom statistische data?

Hoe werkt het?

Wat zijn de voordelen?

Wat is ViSense?

ViSense is een professioneel systeem dat betrouwbare real-time statistieken over het gedrag van personen en voertuigen produceert. Het ViSense systeem bestaat uit een geavanceerde analyse unit en een hoogwaardige IP camera. Afhankelijk van de toepassing is ViSense beschikbaar in twee verschillende versies, CrowdDynamics en TrafficDynamics:


ViSense CrowdDynamics registreert het aantal bezoekers en hun beweging. Dit is van essentieel belang bij het beheren van een winkelcentrum, het organiseren van evenementen of verkopen van vastgoed. De informatie en de hoge nauwkeurigheid hiervan is van fundamenteel belang voor het maken van strategische keuzes bij uw activiteiten. De ViSense software is ontworpen zodat het enkel personen detecteert en dus geen valse meldingen van andere objecten zoals bomen of dieren geeft. CrowdDynamics kan worden gebruikt om het gedrag van klanten te evalueren, de klanttevredenheid te verhogen in winkelcentra, of om het effect van promotie-activiteiten te meten in een stad of bij een evenement. Daarnaast stellen de real-time metingen u in staat om direct te reageren op (aankomende) doorstromingsproblemen door efficiënte routering van menigtes bij evenementen.
CrowdDynamics is nu verkrijgbaar.ViSense TrafficDynamics telt voertuigen met een hoge nauwkeurigheid en tot vier rijstroken tegelijk. Naast het tellen van voertuigen wordt ook de snelheid en het soort voertuig bepaald. ViSense TrafficDynamics classificeert tot acht voertuigklassen. De analyse geeft een zeer gedetailleerd inzicht in het verkeer dat op het gemeten punt passeert. Deze informatie kan worden gebruikt om de benodigde capaciteit van een verkeerspunt te meten, om slijtage van de weg te voorspellen, langzaam of stilstaand verkeer te detecteren of kan toegepast worden om het bereik van reclame langs wegen te meten.
TrafficDynamics is op dit moment enkel als dienst op maat verkrijgbaar. Het uiteindelijk product wordt begin 2017 verwacht. Neem voor meer informatie contact op.

Het ViSense Systeem

Serieuze software heeft serieuze hardware nodig!

Het ViSense systeem bestaat uit een geavanceerde analyse unit en een hoge kwaliteit camera sensor. De stijlvolle, compacte en energiezuinige analyse unit is een elegante toevoeging aan uw bedrijfsruimte. Met de optionele servermontage kan de unit in een 19 inch server rack worden gemonteerd. In lijn met de hoge kwaliteit van de analyse unit raadt ViSense Axis camera sensoren aan door hun optimale kwaliteit en duurzaamheid.

ViSense outdoor en verhuur

Soms kan het lastig zijn om de analyse unit binnen te plaatsen, vrij van weersinvloeden. Daarom is de ViSense analyse unit is ook verkrijgbaar voor buitengebruik. De ViSense Outdoor Unit is gemaakt van stevig aluminium, kan tegen een regenbui en weerstaat buitentemperaturen van -10 tot +50 graden Celsius. Het ophangsysteem is variabel zodat de ViSense Outdoor Unit op meerdere ondergronden gemonteerd kan worden, uiteraard is de ViSense Outdoor Unit afsluitbaar.

Voor tijdelijke metingen is het is ook mogelijk om een of meerdere ViSense Outdoor Units te huren. Dit is mogelijk vanaf een week tot maximaal 6 maanden. Voor meer informatie of een prijsopgave kunt u een mail sturen naar rental@visense.eu

De ViSense Visie

ViSense is meer dan alleen het tellen van personen en voertuigen. Het doel van ViSense is het leveren van de best mogelijke informatie en het geven van complete vrijheid in het kiezen welke informatie gewenst is.

Hoge Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van ViSense is bijzonder hoog. Gemiddeld wordt gemeten met een nauwkeurigheid van meer dan 95%.

Brede Passages

Analyses in brede passages tot wel 18 meter met een enkel systeem. Brede straten zijn geen probleem voor ViSense.

Makkelijk te gebruiken dashboard

Het dashboard van ViSense geeft u alle informatie die u nodig heeft op uw scherm en is eenvoudig in gebruik.

Gegevens Exporteren

ViSense heeft een export functie waardoor de gegevens leesbaar worden voor de meeste spreadsheet programmas zodat u de data zelf kunt verwerken.

Uitbreidingen

U kunt aanvullende pakketten zoals geslachtsherkenning toevoegen voor een nog completere informatievoorziening.

Powered by ViNotion

De algoritmes die ViSense gebruikt zijn ontwikkeld door ViNotion, een toonaangevend expert op het gebeid van intelligente beeldinterpretatie.

Als je het niet kunt meten, kun je het ook niet verbeteren.

- Peter Drucker, grondlegger van het moderne management

Waarom statistische data?

De data die het ViSense systeem biedt geeft inzicht in de beweging en het gedrag van personen en voertuigen. Zo wordt het aantal personen of voertuigen, hun snelheid en de richting waarin ze bewegen gemeten. Door deze gegevens over de tijd te accumuleren kan gemeten worden wat de piek- en daalmomenten zijn, wat het gemiddelde en de spreiding van het aantal personen of voertuigen is.

Deze statistische gegevens geven een waardevol inzicht in de bewegingspatronen van de gemeten scene en kan worden gebruikt voor het voorspellingen van de situatie onder verschillende omstandigheden. Statistische analyse is een krachtig middel dat inzicht biedt in de huidige efficiëntie van een onderneming en de mate van succes na het doorvoeren van aanpassingen. Dit maakt het ViSense systeem een krachtig gereedschap bij het maken van belangrijke beslissingen.

Het gebruik van statistische data

Statistische data kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden: Om trends te vinden of om de conversie te bepalen tussen passanten in de winkelpassages en bezoekers van een winkel en de bijbehorende omzet, om de stroomrichting van publiek te sturen en te optimaliseren tijdens evenementen of om in een vroeg stadium opstoppingen op drukke verkeerswegen te detecteren.

Efficiënte Mobiliteit

Statistische data is absoluut noodzakelijk voor efficiënte verkeersafhandeling. De wereld wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen als gevolg van de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact op het milieu. In plaats van het verhogen van de hoeveelheid asfalt kan technologie een belangrijke oplossing zijn voor het minimaliseren van de negatieve effecten van verkeer. Een efficiënte logistiek van onze goederen is voor Nederland essentieel. Een ander belangrijk aspect is veiligheid. Met een toenemend aantal verkeersdeelnemers, zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd, stijgt de kans op ongevallen. Statistische data maakt het mogelijk om knelpunten of gevaarlijke situaties te herkennen en geeft belangrijke inzicht die noodzakelijk is om wegen, verkeersborden en verkeerslichten te kunnen verbeteren.

Hoe werkt visense?

Na een eenvoudige installatie en kalibratie is het ViSense systeem gereed om via een beveiligde internetverbinding de statistische data te presenteren op het dashboard.
Uw ViSense systeem bestaat uit de geavanceerde analyse unit, de hoge kwaliteit camera sensor en een installatie handleiding. De unieke ViSense software is voorgeïnstalleerd en in slechts vijf stappen gereed om u te voorzien van statistische meetinformatie.

Stap 1: Configuratie van het netwerk
Stap 2: Configuratie van de camera
Stap 3: Definiëren van de meetrichtingen
Stap 4: Kalibratie van de scene
Stap 5: Instellen van het te meten gebied

U heeft nu toegang tot de statistische data via het ViSense dashboard.

Wat zijn de voordelen?

De informatie die ViSense oplevert kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden.
Hieronder staan enkele voorbeelden over hoe ViSense u en uw bedrijf kan helpen.

Inzicht in Retail

Als manager van een winkelcentrum kunt u ViSense gebruiken om informatie te verzamelen over het aantal personen dat uw winkelcentrum bezoekt, hoe ze bewegen en hoe zich dat verhoudt tot klandizie en uw kassatransacties in de winkels. Zo leert u welke dagen, uren en zelfs minuten het drukst of het minst druk zijn. Ook kunt u het effect van een evenement in of rond het winkelcentrum meten, of het aantal mannelijke en vrouwelijke bezoekers. Omdat ViSense zeer nauwkeurig in drukke en brede passages kan meten is het een ideaal systeem voor winkelcentra en retail.

City Marketing

ViSense is ideaal voor stadsbeheerders en city marketeers. De brede straten in de stad zijn geen probleem voor ViSense omdat een enkel systeem tot 18 meter breed kan meten. Met ViSense kunt u zien welke straten op welke momenten het drukst zijn. Ook kan het effect van evenementen, bouwwerkzaamheden of de komst van een nieuw winkelcentrum gemeten worden. De informatie die ViSense biedt kan gebruikt worden om uw stad nog beter te maken voor bezoekers door het optimaliseren van routes en bewegwijzering.


Evenementen Management

Bij het organisatoren van evenementen is het voor evenementmanagers belangrijk dat zij op elk moment weten waar de bezoekers zich bevinden en hoe de situatie op dat moment is. Om overzicht te hebben en te houden op grote groepen bezoekers is het van belang dat de stroom van deze bezoekers gemeten en geleid kan worden. Vooral op het eind van een evenement kan een goede begeleiding zorgen voor een soepele doorstroom. De real-time informatie die ViSense biedt zorgt ervoor dat u tijdig kunt handelen wanneer problemen dreigen te ontstaan.

Mobiliteitsonderzoek

84% van de files zijn een gevolg van een gebrek aan capaciteit. Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen stelt dat, onder ideale omstandigheden, op een snelweg per rijstrook 1900 tot 2100 voertuigen per uur kunnen passeren. Dit wordt de maximale capaciteit genoemd. Opstoppingen in het verkeer zijn vaak het gevolg van te veel verkeer, verkeerslichten of het ritsen van invoegend of uitvoegend verkeer. Met de informatie die ViSense biedt kunt u deze opstoppingen vroegtijdig herkennen of de capaciteit van een complex kruispunt bepalen. Ook kan onverwacht gedrag in het verkeer gedetecteerd en gemeld worden.

Verkeersveiligheid

Het huidige verkeersbeeld is erg gevarieerd: Personenauto's rijden naast grote trucks en brommobielen. Ook (elektrische) fietsen en bromfietsen zijn een groter wordend aandeel van het dagelijkse verkeer op de weg. Om ieders veiligheid te garanderen moeten situaties geanalyseerd kunnen worden en indien nodig, maatregelen worden genomen. ViSense helpt door het geven van inzicht in het soort voertuig dat passeert en de snelheid waarmee het passeert. Deze informatie helpt bij het vaststellen van potentieel gevaarlijke situaties waardoor mogelijke problemen en zelfs ongevallen voorkomen kunnen worden.

Wegreclame

Dagelijks zal uw wegreclame door veel bestuurders gezien worden. De waarde voor uw adverterende klant is enorm. Met behulp van ViSense kunt u uw klant het daadwerkelijke bereik van uw medium tonen. U zou zelfs met de informatie die ViSense biedt een prijsmodel van uw dienstverlening kunnen produceren op basis van het aantal passerende bestuurders. Maar wat als u uw klant zijn reclame kan aanpassen aan het passerende publiek? In een later stadium zal het ook mogelijk zijn om het merk en model van de passerende auto's bepalen. Zo kan de advertentie effectief gericht worden op het publiek dat voorbij komt.

Portfolio

De universiteit van Gent bevestigt

ViSense CrowdDynamics werkt vele malen nauwkeuriger dan Bluetooth en WiFi metingen.

In samenwerking met de Gentse Universiteit heeft het ViSense CrowdDynamics systeem de bezoekers geteld tijdens de Gentse Feesten in België. Daarnaast werden de activiteiten van mobiele telefoons gemeten met behulp van Bluetooth en WiFi-signalen. De resultaten van deze tellingen werden gebruikt om loopstromen van mensen te verbeteren en voor toekomstige veiligheidsmaatregelen op volgende evenementen.

De Gentse feesten zijn een van de grootste volksfeesten van Europa, met meer dan 1.5 miljoen bezoekers. Tien dagen lang is het feest in het hele centrum, verspreid over verschillende locaties.

ViSense telde het bezoekersaantal met een gemiddelde nauwkeurigheid van ruim 95%. De Bluetooth/WiFi metingen konden goed gebruikt worden als aanvulling op de ViSense metingen voor het bepalen van verblijfsduur en herhaalfrequentie, maar voor nauwkeurige tellingen zijn de Bluetooth/WiFi systemen niet geschikt. Na vergelijking met de metingen van de aanwezige Bluetooth en WiFi signalen bleken de resultaten van het ViSense systeem tot 5 keer nauwkeuriger. De nauwkeurigheid van draadloze Bluetooth/WiFi metingen varieert door externe factoren en hangt daarom af van de locatie en het tijdstip van de meting. De tellingen van ViSense hebben hier geen last van, deze zijn constant en presteren met hoge nauwkeurigheid, ongeacht de omstandigheden.

Projecten

Een kleine selectie uit de mooie projecten waaraan ViSense heeft bijgedragen!

Getuigenissen

De innovatieve ViSense technologie geeft ons direct inzicht in de veiligheidssituatie en bewegingen van de bezoekers van het uitgaansgebied in Eindhoven. Voor het eerst kan een combinatie van sensoren vooraf drukke situaties en/of aankomend geweld automatisch detecteren tijdens stapavonden. Het systeem is geanonimiseerd en dus volledig privacyvriendelijk voor de bezoekers.

Tinus Kanters
Projectmanager Gemeente Eindhoven, Stratumseind 2.0

Het ViSense systeem stelt ons in staat om het aantal bezoekers van het Olympisch Park in Londen te meten, zelfs bij straten van wel 20 meter breed. Dit helpt ons bij de planning van grote evenementen in het park en om te meten hoe succesvol de modernisering van het park is.

Russel Yell
Mededirecteur Movement Strategies, Londen, Engeland

ViSense stelt ons in staat om de aantrekkelijkheid van onze retail over tijd te volgen. De nauwkeurige gegevens maken het daarnaast mogelijk om ons winkelgebied te vergelijken met dat van andere steden.

Bart Somers
Burgmeester Mechelen, België

ViSense en andere hoogwaardige meetsystemen

Onderstaande tabel laat zien hoe het systeem van ViSense zich verhoudt tegenover andere hoogwaardige tel- en meetsystemen. ViSense is het enige systeem dat met een enkele camera en een gemiddelde nauwkeurigheid van meer dan 95% tot 18 meter breed kan meten.

ViSense Weetjes

0
Getelde objecten
0
Software Regels
0
Ontwikkeluren

Powered by ViNotion

De ontwikkelaars

ViSense wordt ontwikkeld door ViNotion. ViNotion is gespecialiseerd in de ontwikkeling van automatische real-time video-interpretatie voor de erkenning en de analyse van personen en hun bewegingen. Het bedrijf ontwikkelt autonome computersystemen op basis van video-analyse-technologie met patroonherkenning en machine learning. Naast standaard producten biedt ViNotion ook maatwerk oplossingen aan. Deze variëren van software bibliotheken voor integratie in bestaande oplossingen, tot complete systemen inclusief hardware platform.

Voor hun Research & Development werkt ViNotion nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Kijk voor meer informatie op de website van ViNotion.

ViSense Downloads

Download ViSense Brochure

Download Techische Specificaties

Installatie handleiding

Op aanvraag verkrijgbaar

Contact

Bel of bezoek ons (bezoekers uitsluitend op afspraak)

ViSense Powered by ViNotion

Daalakkersweg 2-58, 5641 JA, Eindhoven

info@visense.eu

+31 (0)40 2366 761

www.visense.eu


Of stuur ons een bericht

Contactformulier